Boeren in het Land van Cuijk hebben een oplossing: alle huishoudens voorzien van groengas

Maandag 26 september 2022

Het kan. Boeren in het Land van Cuijk kunnen de hele gemeente van goedkoop groengas voorzien. Maar dan moet de overheid wel een stevig handje meehelpen. Actie is geboden, platform AgriFood Tech pleit voor een onderzoek én versnellingsagenda. Met die agenda kunnen boeren – mits maatschappelijk gedragen - significant bijdragen aan het oplossen van de energiecrises, het terugdringen van de stikstof- en broeikasgas uitstoot én het verbeteren van de waterkwaliteit. Ons pleidooi: Land van Cuijk toon lef en word koploper in de energietransitie. 

Het platform pleit voor het op een andere manier en met een andere doelstelling verwerken en bewerken van mest naar groengas. Dat biedt het Land van Cuijk een duurzaam toekomstperspectief: een volledig zelfvoorzienende gemeente die peperduur gas vervangt door groengas. 

Energie
Door mest te vergisten (monovergisting) kunnen veehouders in het Land van Cuijk 30 miljoen m3 groengas (methaan) produceren dat direct op het bestaande aardgasnetwerk kan worden geleverd, zonder additionele investeringen in de infrastructuur. Dat kan reukloos en zonder emissies, die garantie geven wij keihard. Met de toevoeging van groene reststromen zoals o.a. bermgras en afgekeurde partijen granen in combinatie met het gebruik van dagverse mest kan die productie bijna verdriedubbelen naar 80 miljoen m3 groengas. Goed voor de gasbehoefte van 50.000 huishoudens. De nieuwe gemeente Land van Cuijk is hiermee niet alleen zelfvoorzienend in haar energiebehoefte, het kan zelfs groengas leveren aan andere gemeenten. In tegenstelling tot zon en -wind energie is de productie van groengas het gehele jaar mogelijk op eenzelfde niveau en is het gas op te slaan! Het Land van Cuijk wordt hiermee onafhankelijk van de huidige extreme prijsniveaus van gas en elektra EN biedt boeren een nieuw verdienmodel. Het wegvallen van de derogatie (hogere normen voor toepassing van mest) leidt hierdoor niet tot een kostenpost voor de veehouder maar leidt tot een nieuwe opbrengstpost. 

Milieu en water
Als boeren bij vergisting dagverse mest gebruiken (iedere dag de verse mest ophalen bij de veehouders), gaat niet alleen de productie van gas omhoog, maar wordt tevens de emissie van stikstof (in de vorm van ammoniak) en methaan sterk teruggedrongen. Het platform agri food tech wil louter werken met garanties en een maatschappelijk gedragen aanpak zonder geur en mineralen emissies.

Na de onttrekking van gas uit mest blijft er een product over dat de naam “digestaat” draagt. Digestaat kunnen we scheiden in een organische bodemverbeteraar, minerale kunstmestvervanger en herbruikbaar water. Digestaat is een droog product dat veel belangrijke meststoffen bevat zoals o.a organische stof en mineralen als fosfaat en kali, onontbeerlijk voor plantengroei. Door het digestaat te bewerken wordt stikstof omgezet in een andere vorm, die daardoor beter benutbaar is voor de plant en niet vervliegt naar de lucht of uitspoelt naar het grondwater. Fosfaat en kali worden zo geconcentreerd en aangepast op de exacte bemestingsbehoeftes van bepaalde gewassen op de individuele akkers en weilanden. Daarmee wordt de uitspoeling van stikstof tot een minimum beperkt. Deze vorm van precisiebemesting zorgt voor een betere bodem, en verbetert tevens de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater. Grote bijvangst: precisiebemesting via bewerkt digestaat vermindert de behoefte en productie aan kunstmest. De productie van kunstmest vraagt nu enorm veel energie uit duur gas. Als we mest gaan vergisten in het land van Cuijk snijdt het mes dus aan twee kanten: precisiebemesting met beschikbare mest én terugdringen van dure gasconsumptie voor de productie van kunstmest. 

Twijfel niet om met ons contact op te nemen bij eventuele vragen en of opmerkingen.

Zie ook: Groengas in het Land van Cuijk

Terug naar overzicht

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner