Groengas in het Land van Cuijk

De energietransitie vraagt om slimme oplossingen om op een duurzame manier aan energie te komen. In het Land van Cuijk, een gebied met veel agrarische activiteit, is de oplossing dichtbij: groengas uit dierlijke mest. 

Het platform AgriFood Tech ziet kansen:

Boeren in het Land van Cuijk kunnen de hele gemeente van goedkoop groengas voorzien. Actie is geboden, platform AgriFood Tech pleit voor een onderzoek én versnellingsagenda. Met die agenda kunnen boeren – mits maatschappelijk gedragen - significant bijdragen aan het oplossen van de energiecrises, het terugdringen van de stikstof- en broeikasgas uitstoot én het verbeteren van de waterkwaliteit.

Ons pleidooi: Land van Cuijk toon lef en word koploper in de energietransitie.
Dit pleidooi hebben wij uitgebreid beschreven en onderbouwd in ons inspiratiedocument groengas.

Download hier ons inspiratiedocument en lees hoe
groengas bij kan dragen aan de energietransitie in het Land van Cuijk
.
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner
logo partner