De eiwittransitie

Er is een groeiende vraag naar plantaardige eiwitten of eiwitten die de omgeving minder belasten. Dit vraagt om een transitie. Eiwitregio Land van Cuijk speelt een belangrijke rol in deze transitie door meer rendement te behalen bij de productie van dierlijke en plantaardige eiwitten.    

Waar is AgriFood Tech bij betrokken? 
 

Data science AgriFood Land van Cuijk

Door het koppelen en analyseren van data kan de positie van Animal Protein Hub Boxmeer verder uitgebouwd worden. Het draagt bij aan een gezamenlijke klantpropositie. Het data science centre helpt om grote klanten samen te bedienen vanuit de grotere industrieën in het land van Cuijk. Daarnaast ondersteunt data science een gezamenlijke HR-propositie. Het draagt bij aan het aantrekken van goede mensen naar het Land van Cuijk. Het data science centre en de samenwerking op HR worden geïnitieerd door het platform AgriFood Tech. Ook draagt het platform met de inzet van haar leden en de netwerken bij aan de realisatie. 

Teelt van nieuwe eiwitten

Op bestaande landbouwgronden worden algenteelten ontwikkeld die alternatieve grondstoffen voor de voerindustrie opleveren. Door de beproefde techniek op te schalen, leggen we de basis voor toekomstige landbouw en de energietransitie. Het platform AgriFood Tech heeft de initiatiefnemers gekoppeld aan potentiële ondernemers en grondeigenaren.  Ook draagt het platform bij aan de verbinding met de lokale overheden en netwerken. Het platform verbindt dit initiatief en de ondernemers erachter met andere regio’s om het verder op te schalen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Roald van Noort of Henny Swinkels.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner
logo partner