Hoe verbinden en ontwikkelen we initiatieven in Land van Cuijk?

Verbinden

In het Land van Cuijk zijn veel kennisnetwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheden en onderwijs. Het platform AgriFood Tech verbindt deze kennisnetwerken en samenwerkingsverbanden en draagt hun activiteiten uit. Voorbeelden zijn de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en MBO-onderwijs, AgriFood Capital, MooiMaasvallei, een Goei Leven, maar ook de samenwerking van de R&D-afdelingen van Marel, MSD Animal Health, Trouw Nutrition en Hendrix Genetics. 

Ontwikkelen

Het platform AgriFood Tech ontwikkelt initiatieven die erop gericht zijn om de economische kracht van de regio te vergroten. Wij stimuleren ondernemers deel te nemen aan regionale economische initiatieven zoals ondernemerslift+ en Agroproeftuin de Peel. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van energie uit mestverweking, algenteelt en een data science centre. 

Wat doen we nog meer?

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner
logo partner