Verduurzamen en verrijken van primaire sectoren

Hoe benutten we productiefactoren – zoals grond, voeding, water, energie en arbeid – efficiënter en preciezer? Hoe zorgen we dat bedrijven switchen naar duurzamere en meer regeneratieve voedselproductie die past bij de lokale omstandigheden? Het platform AgriFood Tech draagt bij aan een betere en meer geregisseerde transitie van de landbouw in het Land van Cuijk op basis van circulariteit. Hierin zijn ook landschapsbeheer een nieuwe economische samenwerkingsverbanden gewenst. De energietransitie biedt kansen. Het platform AgriFood Tech kijkt bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor mestverwerking binnen de regio om kringlooplandbouw te realiseren. 

Wij zetten in op:

 • Precisie in voedselsystemen
 • Circulaire voedselketen

Het platform AgriFood Tech is actief betrokken bij: 


Innovaties in de circulaire landbouw

 • Kennis vergroten bij agrariërs     
 • Ontwikkelen van stimulerende factoren 
 • Verbinden van ondernemers die actief bezig (willen) zijn    
 • Delen van informatie, regelingen en subsidies   
 • Profilering van het Land van Cuijk 
 • Samenwerking met Agroproeftuin de Peel 

Mestverwaarding

 • Kennis vergroten bij agrariërs 
 • Stimulerende factoren ontwikkelen  
 • Verbinden van ondernemers die actief bezig (willen) zijn 
 • Delen van informatie, regelingen en subsidies 
 • Profilering van het Land van Cuijk 
 • Samenwerking met Agroproeftuin de Peel

Transparantie Primaire Sector

 • Opendagen 
 • Open stallen/ open erf
 • Boerderij educatie
 • Boerderijverkoop van producten
 • Korte ketens

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Resi Bens of Anton de Weerd.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner
logo partner