Wie zijn wij?

Het platform AgriFood Tech wordt gedragen door mensen die in Land van Cuijk actief zijn binnen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. Ze zijn actief in diverse projecten en initiatieven van het platform. Dat doen ze op basis van een diepe verbinding met de regio én hart voor de sectoren agri, food en tech.

Het team

Anton de Weerd 
Voorzitter en verduurzamen en verrijken van primaire sector focus op carbon farming
“Als voorzitter van het platform zet ik mij in voor de brede welvaart van het Land van Cuijk. Ik vertegenwoordig het platform in diverse samenwerkingsverbanden.”
anton.deweerd@marel.com
0653228469
LinkedIn

Henny Swinkels
Eiwittransitie focus op nieuwe eiwitteelten
“Binnen het platform werk ik aan de transitie landbouw waarbij de primaire sectoren en de agri business mijn aandacht hebben”
swinkels.hwa@gmail.com
0653387756
LinkedIn

Wiljan Laarakkers
Ontwikkeling vestigingsklimaat met focus op vrijkomende agrarische bebouwingen
“Als geboren en getogen inwoner van het Land van Cuijk zet ik me in voor goed wonen, leven en werken in de regio.”
wiljan@laarakkers.nl
00491722676985
LinkedIn

Maarten Jilisen
Ontwikkeling vestigingsklimaat focus op bereikbaarheid van de regio en regiopromotie
“Goede ontsluitingen zowel digitaal als fysiek zijn essentieel voor een bloeiende economie in het Land van Cuijk.”
maarten.jilisen@cuijk.nl
0683664076
LinkedIn

Berita Cornelissen
Ontwikkelen van het leerklimaat met focus op onderwijs en leernetwerken
“Voor een sterk werk- en leerklimaat in het Land van Cuijk moeten onderwijs en bedrijfsleven samenwerken en samen leren.”
b.cornelissen@metameer.nl
0654725861
LinkedIn

Roger Engelberts
Secretaris van het platform met een focus op co-creatie.
“Er gebeurt ontzettend veel in het Land van Cuijk, dat moeten we – waar relevant – met elkaar zien te verbinden. En er trots op zijn. Wil je betrokken mensen, betrek ze dan.”
roger@imagro.nl
0653289144
LinkedIn

Roald van Noort
Eiwittransitie focus op data sciënce agrifood
“Mijn passie voor digitale transitie van onze maatschappij en onze landbouw in het bijzonder geven de invulling van het Rentmeesterschap een nieuwe dimensie.”
roald.van.noort@gmail.com
0651285366
LinkedIn

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner
logo partner