Ontwikkelen van leerklimaat

Voldoende goed opgeleid personeel in Land van Cuijk is noodzakelijk voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, mkb en industrie en behoud van kwaliteit in de zorg. Hiervoor is het nodig dat techniek- en zorgonderwijs behouden blijft én verder uitgebouwd wordt. Ook vraagt het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers om extra aandacht. 

Het platform AgriFood Tech is actief betrokken bij:


Sterk Techniekonderwijs (STO)

Het is belangrijk dat alle onderwijsinstellingen met techniekopleidingen (mbo en hbo) in het Land van Cuijk en omliggende regio’s samenwerken en samen leren om een grotere doorstroom van jonge mensen richting technologie te realiseren. 

Sterk Zorgonderwijs (SZO)

Ook in de zorg is een grotere doorstroom van jonge mensen nodig. Daarom werken we aan een leernetwerk in het Land van Cuijk waar zorgopleidingen (mbo en hbo) binnen en buiten de regio samenkomen, elkaar ontwikkelen en elkaar versterken. 

Hbo en wetenschappelijk onderwijs

Het is belangrijk dat havo- en vwo-leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd een volledig beeld krijgen van de aard en kwaliteit van de bedrijven en instellingen in onze regio. Zo vergroten we de kans dat leerlingen tijdens hun studie kiezen voor een stageplek in de regio of later na hun studio terugkomen naar de regio.  

HR samenwerking

We versterken de samenwerking tussen HRM-verantwoordelijken van grote bedrijven en het mkb voor:  

  • Gezamenlijk werven van arbeidspotentieel
  • Gezamenlijk opleiding van arbeidspotentieel
  • Duurzame inzetbaarheid personeel

Project Otherwyse

Het project Otherwyse activeert organisaties en young professionals om regionale innovatievraagstukken op te lossen.

Agrifood masterclasses

Inspireren, informeren, verbinden. We organiseren masterclasses voor de primaire sector, mkb en industrie om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te delen. 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Anton de Weerd of Berita Cornelissen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Onze partners
logo partner
logo partner
logo partner
logo partner